Ostatní příslušenství

     Do detailů vyladěné

doplňky

, které dělají astrobox ještě dokonalejší,

rozšiřují možnosti jeho použití

a zajišťují pohodlnější obsluhu a bezpečnost provozu.

Ačkoli jednotlivé vychytávky nejsou samy o sobě tak důležitou částí jako například systém hodnocení pracovníků, dohromady vytvářejí silný pilíř začlenění astroboxu do výrobního procesu.

    Začněme tedy

bezpečnostními prvky

, které jsou bezpochyby nejdůležitější. Aby nedošlo ke zranění vlivem nedodržení bezpečnostních pokynů (např. neoprávněný vstup do prostoru astroboxu během měření), je astrobox vybaven

koncovým spínačem dveří.

Při narušení bezpečnostní zóny během měření se vypnou veškerá zařízení.

Stejně tak je možné okamžité vypnutí pomocí

nouzového tlačítka

na přední straně astroboxu.

Home
Astrobox Keyence
Astrobox Renishaw
Příslušenství
Galerie
Kontakt
Copyright © 2014. Astro kovo plzeň s.r.o. All Rights Reserved.   |   www.astro-kovo.cz

   O dobré osvětlení pracoviště, které je nutností každé výrobní linky, se v astroboxu starají dvě

redukovatelné úsporné LED lampy.

Vestavěná

klimatizace

udržuje stálou teplotu.

USB port

na přední straně umožňuje

stahování dat bez vstupu do prostoru astroboxu.

koncový spínač vypne běh všech zařízení při otevření dveří

redukovatelné LED osvětlení

vnější panel astroboxu:
nouzové vypnutí,
USB port pro stahování dat, servisní klíček

   

Stropní otočná kamera

umožní online navigaci a vzdálený servis z řídícího střediska. Modularita celého systému umožňuje

jednoduché spojení více astroboxů v řadě.

Přenosný dotykový panel

slouží k ovládání a programování robotické ruky. Pro tento panel je z přední strany astroboxu připraven speciální držák. Navíc se na tomto panelu nachází další tlačítko pro nouzové vypnutí.


   Řídící počítačová technika je umístěna v prostoru pod měřícím zařízením. Pro lepší přístup jsou zde instalovány vyjížděcí police s robustními kolejnicemi. Všechny
napájecí a signálové kabely jsou svedeny do hlavního rozvaděče, který je umístěn za zadní stěnou Astroboxu. Přístup k němu je stejně tak jako k dalším důležitým elektronickým přístrojům vždy možný z prostoru Astroboxu.

klimatizace

modulární systém umožňuje spojení více astroboxů v řadě

přenosný panel pro ovládání a programování robotické ruky umístěný ve speciálním držáku