Paletový systém

      Jedná se o vysoce efektivní systém

zásobování Astroboxu,

který zabezpečuje

dlouhodobý
chod bez zásahu člověka.

V prostoru boxu jsou před začátkem měření umístěny

dva vozíky.

Vozík naložený paletami s díly pro změření a prázdný vozík pro změřené díly.

    

Robotická ruka

si nejprve z prního vozíku

vezme díl a přesune jej na měřící pracoviště.

Po změření

určených rozměrů je díl vyhovující nastaveným tolerancím

přesunut na druhý vozík.

Pokud rozměry

nesplňují nastavené tolerance, je díl uložen odděleně.

Aplikace pro odkládání neshodných výrobků je zvolena podle jejich tvaru a velikosti.    
Každému dílu přísluší palety ze speciálního materiálu vyrobené na míru přesně dle jeho tvaru
a velikosti. Jsou dodávány i
polotovary, do kterých si uživatel může vyrobit požadovaný tvar sám. Oboustranné použití zajišťuje redukci potřebného počtu palet při kontrole více druhů výrobků.
Více informací o paletovém systému

Hodnocení pracovníků

     Systém hodnocení pracovníků je velmi

efektivní nástroj,

který

odstraňuje anonymitu

a vede k větší odpovědnosti za svojí práci.

Informuje o aktuálním stavu kontroly,

udržuje důležité informace o zakázce a

generuje příslušné statistiky.

Bezpochyby je jednou z nejdůležitějších částí astroboxu.

     

Každý pracovník má přidělen svůj

čárový kód,

kterým označí paletku. Robot před měřením každé paletky načte čárový kód a danému pracovníku počítá dobré a špatné díly. Měření každého dílu může být doprovázeno světelnou signalizací

špatný

/

dobrý

díl.

   Tato data jsou dále transformována do grafů, na kterých je vidět jak vývoj celkové zmetkovitosti u daného dílu, tak u jednotlivých pracovníků.
Home
Astrobox Keyence
Astrobox Renishaw
Příslušenství
Galerie
Kontakt
Copyright © 2014. Astro kovo plzeň s.r.o. All Rights Reserved.   |   www.astro-kovo.cz

     Do detailů vyladěné

doplňky,

které dělají astrobox ještě dokonalejší,

rozšiřují možnosti jeho použití a zajišťují pohodlnější obsluhu a bezpečnost provozu.

Ačkoli jednotlivé vychytávky nejsou samy o sobě tak důležitou částí jako například systém hodnocení pracovníků, dohromady vytvářejí silný pilíř začlenění astroboxu do výrobního procesu.

     Aby nedošlo ke zranění

vlivem nedodržení bezpečnostních pokynů (např. neoprávněný vstup do prostoru astroboxu během měření), je astrobox vybaven

koncovým spínačem dveří.

Při narušení bezpečnostní zóny během měření se

vypnou veškerá zařízení.

Stejně tak je možné okamžité vypnutí pomocí

nouzového tlačítka

na přední straně astroboxu. O dobré osvětlení pracoviště, které je nutností každé výrobní linky, se v astroboxu starají dvě

redukovatelné úsporné LED lampy.

Vestavěná

klimatizace

udržuje stálou teplotu.

USB port

na přední straně umožňuje

stahování dat bez vstupu do prostoru astroboxu.    

Stropní

otočná kamera

umožní online navigaci a vzdálený servis z řídícího střediska.

Přenosný dotykový panel

slouží k ovládání a programování robotické ruky.

Ostatní příslušenství

Více informací o hodnocení pracovníků
Více informací o ostatním příslušenství