Hodnocení pracovníků

   Systém hodnocení pracovníků je velmi efektivní nástroj, který

odstraňuje anonymitu

a vede k větší odpovědnosti za svojí práci.

Informuje o aktuálním stavu kontroly,

udržuje důležité informace o zakázce a

generuje příslušné statistiky.

Bezpochyby je jednou z nejdůležitějších částí astroboxu.

   Každý pracovník má přidělen svůj

čárový kód,

kterým označí paletku. Robot před měřením každé paletky načte čárový kód a danému pracovníku počítá dobré a špatné díly. Měření každého dílu může být doprovázeno světelnou signalizací

špatný

/

dobrý

díl.

Home
Astrobox Keyence
Astrobox Renishaw
Příslušenství
Galerie
Kontakt
Copyright © 2014. Astro kovo plzeň s.r.o. All Rights Reserved.   |   www.astro-kovo.cz

  

O aktuálním stavu kontroly informuje

instalovaná

obrazovka

s na míru vyvinutým softwarem. Během měření jsou zobrazovány informace, které je možno vidět na popsaném výřezu obrazovky níže. Softwarem zpracovaná data jsou pak využita při

tvorbě mnoha statistik

.

     Systém hodnocení pracovníků je bezpochyby jednou z nejdůležitějších částí astroboxu.

Statistické výstupy jsou

v dneší době nutou

zpětnou vazbou pro kontrolu a řízení

výrobního procesu.

Včasné odhalení defektu

výrobního stroje či nezodpovědnosti zaměstnanců Vás může

ušetřit zbytečných starostí či dokonce ztráty zákazníků.

infromace o zakázce: číslo zakázky, název dílu, číslo výkresu, množství dílů

informace o průběhu měření:
počet

shodných

/

neshodných

výrobků

měření každého dílu je doprovázeno světelnou signalizací

Statistika

shodných

/

neshodných

výrobků od jednotlivých pracovníků. Tato data jsou dále transformována do grafů, na kterých je vidět jak vývoj celkové zmetkovitosti u daného dílu, tak u jednotlivých pracovníků. Informaci o výkonu pracovníků je
na obrazovce možné zneviditelnit, možnost výstupu statistik však zůstává.